Toyota Vios - Từ 513 Triệu
Toyota Altis- Từ 678 triệu
Toyota Innova- Từ 743 triệu
Toyota Yaris- Từ 592 triệu
Toyota Prado- Từ 2.262 triệu
Toyota Landcruiser- Từ 3.650 triệu
Toyota Hilux- Từ 673 triệu
Toyota Hiace- Đang cập nhật
   
Toyota Alpha- Từ 3.553 triệu
Toyota Fortuner- Từ 981 triệu