Các mẫu xe Toyota 2018

[one_third]

Yaris G-650 triệu

[/one_third][one_third]

Vios G- 606 triệu

[/one_third][one_third_last]

Vios E CVT- 569 triệu

[/one_third_last]

[one_third]

VE MT- 531 triệu

[/one_third][one_third]

Altis 2.0 Sport- 905 triệu

[/one_third][one_third_last]

Altis 2.0 Luxury- 864 triệu

[/one_third_last]

[one_third]

Altis 1.8G CVT- 753 triệu

[/one_third][one_third]

Altis 1.8E CVT- 707 triệu

[/one_third][one_third_last]

Altis 1.8E MT- 678 triệu

[/one_third_last]

[one_third]

Camry 2.5Q- 1302 triệu

[/one_third][one_third]

Camry 2.5G-1161 triệu

[/one_third][one_third_last]

Camry 2.0E- 997 triệu

[/one_third_last]

[one_third]

Innova E MT- 743 triệu

[/one_third][one_third]

Innova G- 817 triệu

[/one_third][one_third_last]

Innova Venturer- 855 triệu

[/one_third_last]

[one_third]

Innova V- 945 triệu

[/one_third][one_third]

Fortuner 2.7V- 1150 triệu

[/one_third][one_third_last]

Fortuner 2.4G MT- 1026 triệu

[/one_third_last]

[one_third]

Fortuner 2.4G AT- 1094 triệu

[/one_third][one_third]

Fortuner 2.8 AT (4×4)- 1354 triệu

[/one_third][one_third_last]

Hilux 2.4E AT- 695 triệu

[/one_third_last]

[one_third]

Hilux 2.4G MT- 793 triệu

[/one_third][one_third]

Hilux 2.8AT (4×4)- 878 triệu

[/one_third][one_third_last][/one_third_last]

[one_third]Add content here[/one_third][one_third]Add content here[/one_third][one_third_last]Add content here[/one_third_last]

[one_third]Add content here[/one_third][one_third]Add content here[/one_third][one_third_last]Add content here[/one_third_last]

[one_third]Add content here[/one_third][one_third]Add content here[/one_third][one_third_last]Add content here[/one_third_last]