Home » Các mẫu xe Toyota 2018

Các mẫu xe Toyota 2018

Yaris G-650 triệu
Vios G- 606 triệu
Vios E CVT- 569 triệu
VE MT- 531 triệu
Altis 2.0 Sport- 905 triệu
Altis 2.0 Luxury- 864 triệu
Altis 1.8G CVT- 753 triệu
Altis 1.8E CVT- 707 triệu
Altis 1.8E MT- 678 triệu
Camry 2.5Q- 1302 triệu
Camry 2.5G-1161 triệu
Camry 2.0E- 997 triệu
Innova E MT- 743 triệu
Innova G- 817 triệu
Innova Venturer- 855 triệu
Innova V- 945 triệu
Fortuner 2.7V- 1150 triệu
Fortuner 2.4G MT- 1026 triệu
Fortuner 2.4G AT- 1094 triệu
Fortuner 2.8 AT (4×4)- 1354 triệu
Hilux 2.4E AT- 695 triệu
Hilux 2.4G MT- 793 triệu
Hilux 2.8AT (4×4)- 878 triệu
Add content here
Add content here
Add content here
Add content here
Add content here
Add content here
Add content here
Add content here
Add content here